Vores priser

Prisoversigt

Forstå din elregning
Historiske kWh priser

b.energy A/S's kWh priser samt priser for transport, skatter & afgifter er baseret på historiske priser, udgivet af Forsyningstilsynet.

Priserne kan ligeledes findes på Forsyningstilsynets hjemmeside.

Nedenfor ser du en oversigt over b.energy A/S's realiserede kWh priser. Alle beløb er afrundet til to decimaler.

2021
2022
2023
Transport og elafgifterDK1
DK2Gennemsnit
kr./kWh inkl. momskr./kWh inkl. momskr./kWh inkl. moms
Januar0,520,530,53
Februar0,510,580,53
Marts0,490,510,50
April0,520,520,52
Maj0,580,590,59
Juni0,760,760,76
Juli0,820,830,83
August0,840,860,85
September1,371,351,36
Oktober1,291,191,24
November1,541,491,52
December1,992,001,99
DK1DK2Gennemsnit
kr./kWh inkl. momskr./kWh inkl. momskr./kWh inkl. moms
Januar1,321,261,29
Februar1,281,161,22
Marts2,442,372,41
April1,771,671,72
Maj1,851,761,81
Juni2,242,232,24
Juli2,812,422,62
August4,504,434,46
September3,443,313,37
Oktober2,222,222,22
November2,202,252,22
December3,033,033,03
DK1DK2Gennemsnit
kr./kWh inkl. momskr./kWh inkl. momskr./kWh inkl. moms
Januar2,051,931,99
Februar2,101,942,02
Marts1,991,911,95
April1,221,101,16
Maj1,010,940,98
Juni1,191,181,18
Juli0,930,930,93
August1,131,131,13
September1,111,121,12
Oktober1,191,181,18
Transport, afgifter & gebyrer fra Netselskaberne
På vegne af Netselskaberne og Energinet opkræver b.energy A/S nettariffer (transport), abonnement, gebyrer og elafgifter.
Der er tale om en ren viderefakturering, og vi har ingen fortjeneste på denne del af din faktura.

Transport og elafgifter

b.energy A/S viderefakturerer nettarifferne, Netselskabernes abonnement, transport af el og elafgifter. Du kan se en oversigt over netselskabernes prisliste på deres hjemmesider

 • Elafgifter
  På vegne af Energinet og Netselskaberne opkræver b.energy A/S elafgifter, som er uafhængig af hvor du bor og dermed hvilket Netselskab, som leverer din strøm.
 • Transportomkostninger til Netselskaberne og Energinet
  For mere detajleret information om transmissionstariffer henviser vi til Energinet.dk.
  For nærmere beskrivelse af transportomkostninger og abonnement til Netselskaberne henviser vi til det Netselskab, som leverer strømmen i dit område.
  Der gælder særlige regler i forhold til erhvervskunder.

  Du finder dit Netselskab her.
Transport og elafgifterØre/kWh Øre/kWh
ekskl. momsinkl. moms
Transmissions nettarif, Energinet5,807,25
Systemtarif, Energinet5,406,75
Nettariff, netselskab*32,2040,25
Elafgift69,7087,13

* Nettariffen er oplyst ud fra Radius' gennemsnitlige nettarrif pr. 1. oktober 2023. Netselskabernes omkostninger påvirkes af elprisen, hvorfor tarriffen løbende justeres. Læs mere om Radius' justering her. Nettariffen afhænger af dit lokale Netselskab. Du kan finde dit netselskab her.

Gebyrer

Som elhandelsselskab er b.energy A/S forpligtet til at opkræve gebyrer på vegne af dit Netselskab. Vi opkræver eksempelvis - uden tillæg - "rykker for manglende selvaflæsning" eller "afbrydelse af elforsyningen på grund af misligholdelse".

I prislisten nedenfor ses den aktuelle oversigt over b.energy A/S' gebyrprisliste. I de tilfælde, hvor opkrævningen foretages på vegne af Netselskab kan du finde Netselskabets pris på deres hjemmeside. Du finder dit Netselskab her. Husk, at b.energy også har vores egne gebyrer.

Prisoversigt b.energy
Privatkunder
Abonnementer:
Månedligt abonnement, b.flexKr. 45,00
Månedligt abonnement, b.specialKr. 0,00
Øvrige gebyrer:Inkl. moms
Tillæg (b.flex)Kr. 0,225 pr. kWh
Oprettelsesgebyr, b.flexKr. 0,00
Flytteopgørelse eller ekstra opgørelseGratis
Udskrift af regningskopiGratis
Betalingsgebyrer:Inkl. moms
Betalingsservice gebyrKr. 9,50
Betaling via indbetalingskortKr. 49,00
Betaling via MobilePayGratis
Fremsendelse af faktura på brevKr. 75,00
Opkrævelse iforbindelse med udbetaling aft ilgodehavende i forbindelse med slutafregning, når betalingen foregår via bankoverførsel (minimumsgrænse på 50 kr.)Gratis
RykkerskrivelserInkl. moms
Rykkerskrivelse (rykker 1)*Kr. 100,00
Rykkerskrivelse (rykker 2)*Kr. 100,00
Inkassoadvisering*Kr. 100,00
Gebyrer fra netselskab*
+ håndteringstillæg
Lukning og åbning af installation
Lukkebesøg med henblik på lukning - momsfriKr. 400,00
Fjernbetjening lukning - momsfriKr. 300,00
Genåbning normal arbejdstid mandag-torsdag kl. 8:00-15:00 og fredag kl. 8:00-12.00Kr. 400,00
Fogedforretning, udkørende*Kr. 1.125,00
*+Faktiske omkostninger til foged og eventuel låsesmed ved udkørende fogedforretningEfter regning
Fjernbetjent genåbningKr. 220,00
Genåbning uden for ovenstående tiderKr. 800,00
Betaling for diverse ydelser vedr. forbrugerafregning:Inkl. moms
Rykker for manglende selvaflæsningskortKr. 70,00
Aflæsningsbesøg pga. manglende selvaflæsningKr. 240,00
Skønnet aflæsningKr. 65,00
Målergebyrer:Inkl. moms
Målerundersøgelse påakkrediteret værksted (efter regning)Efter regning
Målerundersøgelse på stedetKr. 1500,00
Nedtagning af målerKr. 575,00
Genopsætning af nedtaget målerKr. 550,00

* b.energy A/S forbeholder sig retten til at viderefakturere gebyrer fra dit el-netselskab, selvom de ikke fremgår af gebyrlisten. Der henvises til dit netselskabs prisliste for gebyrer.