Support

Guide: Forstå din elregning

Guide

Har du spørgsmål eller brug for hjælp til din elregning?

Marie, Jonas og alle de andre i kundeservice sidder klar til at besvare alle dine spørgsmål - uanset om det drejer sig om forståelsen af begreber, poster eller beløbs størrelse

Kontakt kundeservice

Intro til din elregning

Ved første øjekast kan de mange poster og beløb på din elregning virke overvældende og uforståelige. Bare rolig. Når man først har sat sig ind i, hvordan tingene hænger sammen, er det faktisk slet ikke så svært. Overordnet set er din elregning delt i tre dele:

 • En oversigt over, hvad du skal betale.
 • En detaljeret beskrivelse af, hvor meget strøm du blev opkrævet og rent faktisk brugte i sidste periode.
 • En detaljeret beskrivelse af, hvad du skal forudbetale i næste periode og enkort opsummering.

Elregning side 1 - Oversigt

På den første side af din elregning får du et hurtigt overblik over, hvad du skal betale.

Her har vi samlet den totale pris på alle dine produkter og diverse. Det kan være eventuelle gebyrer som opkrævning på brev eller betalingsgebyrer.

Hvis du gerne vil have flere detaljer om dit strømforbrug, skal du springe videre til de næste sider.

 • Dato: Hvornår regningen er dannet.
 • Betalingsdato: Hvornår regningen senest skal betales.
 • Fakturanr.: Hvilket unikt nummer, som regningen har.
 • Kundenr.: Hvilket identificerbart nummer, som du har.
 • Indbetalingskort, som findes nederst på siden benyttes til manuel betaling af din elregning eller tilmelding til Betalingsservice.
Forstå din elregning - Side 1
Eksempel på en elregning

Tre parter - én elregning

Før vi kigger videre på selve regningen, er det vigtigt at forstå, at din regning faktisk går til tre forskellige parter. Nogle af dine udgifter får vi, mens vi sender resten til dit netselskab og staten.

 • Til elselskabet (f.eks. b.energy) - Forbrug - der hvor du køber din strøm.
 • Til netselskabet - A conto Transport og afgifter - dem der vedligeholder ledningsnettet, din elmåler og indsamler data fra måleren.
 • Til staten - A conto Elafgift - dem der opkræver elafgiften for at skrue ned for vores samlede CO2-udslip.

Dit elselskab (f.eks. b.energy) kan du frit vælge. Dit netselskab er derimod bestemt af din bopæl, og vi opkræver betaling på vegne af dem. I tvivl om hvem dit elselskab er? Så indtast din adresse her. Derudover skal du være opmærksom på, at en stor del af elregningen er faste skatter og afgifter til staten. Det koster det samme for alle danskere, uanset hvilket elselskab og netselskab du har.

Elregning side 2 - Detaljer om sidste periode

Her kan du se information om, hvor meget du blev opkrævet i sidste periode, og hvor meget du rent faktisk har brugt strøm for. Vi har inddelt dine udgifter, så du nemt kan finde ud af, hvor meget du betaler til de tre parter.

Husk, vi skriver minus ved beløbene, som du blev opkrævet i sidste periode, fordi du allerede har betalt for dem på din forrige regning.

 • Installationsadresse: Den adresse, din elmåler er installeret på.
 • Aftagenummer: Et unikt nummer, som bruges til at identificere elmålere i Danmark. 
 • Målernummer: Din målers specifikke nummer, som du finder på forsiden af elmåleren.
 • Webadgangskode: Koden, du bruger til at logge ind på Min Side.
 • Estimeret årsforbrug: Da du blev kunde, indhentede vi automatisk dit forventede årsforbrug af strøm ind fra statens eldatabase kaldet Energinets Datahub.
 • Aftalenavn (f.eks. b.flex): Det abonnementsbeløb du betaler hver måned for din aftale.
 • Opgjort/ A Conto forbrug: Hvor meget strøm du enten har brugt i perioden eller er blevet opkrævet for.
 • Elafgift: Faste skatter til det statsejede Energinet.
 • Transport og afgifter: Prisen for at få transporteret strøm hjem til dig og sikre en stabil og sikker drift af elsystemet.
Forstå din elregning - Side 2
Eksempel på en elregning

Elregning side 3 - Detaljer om næste periode

Her kan du se information, om hvor meget du skal betale forud for den næste periode. Derudover har vi samlet en hurtigt opsummering af dit forbrug på adresse og en oversigt over forskellige gebyrer på din elregning + et lille tip til sidst.

 • Enhedspris: Prisen pr. enhed inklusiv moms.
 • Beløb: Den samlede pris for antallet af enheder.
 • Rykkergebyr: Beløbet for ikke at have betalt elregningen til tiden.
 • Genåbningsgebyr: Beløbet for at få genåbnet din strøm på adressen
 • Lukkegebyr: Beløbet for at få lukket din strøm på adressen
 • Betalingsgebyr: Beløbet for omkostningerne forbundet med betaling
Forstå din elregning - Side 3
Eksempel på en elregning