Nyhed

Vindkraft - En bæredygtig revolution i energiforsyningen

Få en af landets billigste aftaler med el - Skift elselskab
Læsetid:
07:05 min

Hvad er vindkraft? - Grundstenen i grøn energi

Vindenergi er vedvarende energi og betragtes som en stor del af løsningen på klimaproblemerne. Det handler kort sagt om at bruge vindens kraft til at lave elektricitet.

Tag et kig ud af vinduet. Måske er du så heldig, at du kan få øje på nogle vindmøller. Når vinden blæser, får den de roterende blade til at dreje rundt. Lidt ligesom en gigantisk vindvifte. Læs også: Bæredygtig og vedvarende energi

Den bevægelse, som vinden skaber i rotorbladene, bliver brugt til at generere elektricitet. Inde i vindmøllen er der en slags motor kaldet en generator, der omdanner denne bevægelses energi til elektrisk energi. Den kan vi så bruge i vores hjem, skoler, virksomheder og mange andre steder.

Vindenergi i Danmark - En oversigt

I Danmark er vi gode til at udnytte vindkraft, især fordi vi har masser af kystlinje og gode vindforhold. Havindmølleparker udnytter de kraftige vinde over havet, og det gør Danmark til en frontløber inden for grøn energi. Faktisk er vi kendte for at anvende vindens energi til at lave strøm ved hjælp af vindmøller.  

Næsten 70% af Danmarks totale elforbrug produceres ved hjælp af de 6000 vindmøller, der er opsat rundt om i landet og på havet.

Læs også: Grøn energi: Hvad betyder det?

Danmarks geografiske fordele for vindkraft

Siden det danske vindmølleeventyr for alvor begyndte i 1891. Siden blev man det første land til at opsætte vindmøller ude i havet. Og antallet af vindmøller er steget markant siden 1970’erne.

Danmarks geografiske beliggenhed og landskab har vist sig at være særdeles fordelagtig for vindkraft. Med vores lange kystlinje og gunstige vindforhold i både Nordsøen og Østersøen har Danmark skabt optimale betingelser for at placere vindmøller både på land og i havet. Eftersom havet er forholdsvis fladt, bliver vinden ikke bremset, hvorfor det er særligt fordelagtigt at placere vindmøller på havet - modsat på land. Hvis man finde de steder i Danmark, hvor det blæser allermest, så skal man ikke overraskende til Vest- og Sydvestdanmark.

Læs også: Grøn strøm - Din vej til bæredygtig energi

Fordele og ulemper ved vindkraft

Fordele ved vindenergi

 • Ren og bæredygtig energi: Vindkraft producerer elektricitet uden at frigive skadelige luftforurenede stoffer eller bidrage til drivhuseffekten. Det er en vedvarende og bæredygtig energikilde.
 • Reduceret CO2-udledning: Ved at erstatte fossile brændstoffer med vindenergi kan samfundet markant reducerer sin CO2-udledning og dermed bidrage til bekæmpelsen af klimaforandringer.
 • Energiuafhængig:  Vindenergi mindsker afhængigheden af ikke-fornybare ressourcer som kul og olie, hvilket gør landet mere uafhængig og mindre sårbar overfor energiprisudsving.
 • Økonomisk vækst: Vindkraftsektoren skaber arbejdspladser inden for produktion, installation og vedligeholdelse af vindmøller, hvilket booster økonomien og støtter innovationen.
 • Lavere omkostninger: Når vindmøllerne først er opført, har de en relativ lav drifts- og vedligeholdelsesomkostning sammenlignet med andre former for energi.
 • Lokalt forankret: Vindmøller kan opstilles både på land og på vand, hvilket gør det muligt at producere strøm lokalt. Det reducerer behovet for langdistance-energitransport.

Ulemper ved vindenergi

 • Skiftende strømproduktion: Nogle gange blæser vinden ikke, eller også blæser den for meget. Det kan gøre det svært at have en stabil forsyning af strøm.
 • Ødelægger landskabet: Nogle synes, at vindmøllerne ser mærkelige ud, og når der bygges mange af dem, kan det ændre landskabet.
 • Støj: Vindmøller kan lave en lav lyd, som nogle mennesker synes er irriterende - især hvis de bor tæt på.
 • Dyrevelfærd: Nogle dyr, som fugle og flagermus, kan komme i klemme eller blive forstyrret af vindmøllerne.
 • Kræver energi: At bygge vindmøller kræver en del energi og materialer, der kan påvirke miljøet.

Samlet set er vindkraft en god og grøn måde at lave strøm på, men det er vigtigt at tænke på både fordelene og ulemperne. Eksperter og ingeniører arbejder stadig på at gøre vindkraft endnu bedre, så det er mere pålideligt og mindre forstyrrende for vores omgivelser.

b.energy og vindkraft - Fremtiden for energi

Vil du støtte den grønne omstilling og produktionen af vedvarende energi?

Så vælg grøn strøm fra b.energy.

Arkiv

Frisk på mere?

Udforsk hele mit store arkiv med tidligere blogindlæg.