Nyhed

Vandkraft - Ren vandenergi fra naturens hånd

Få en af landets billigste aftaler med el - Skift elselskab
Læsetid:
05:59 min

Hvad er vandkraft?

Vandkraft dækker over den energi, der bliver produceret ved hjælp af vandets bevægelse. Det er en vedvarende og bæredygtig form for energiproduktion, som udnytter vandets potentiale som en naturlig ressource og omdanner det elektriske kraft gennem anvendelse af avanceret teknologi.

Læs også: Bæredygtig og vedvarende energi


Vandkraft kan implementeres på forskellige skalaer, fra store dæmningsprojekter, der skaber store vandreservoirer, til mindre vandkraftværker, der udnytter naturlige vandløb.

Vandkraft modul

Grundlæggende set fungerer vandkraft ved at lede vand gennem turbiner, der er forbundet til elektriske generatorer. Selve processen kan opdeles i flere trin:

 1. Indsamling af vand: Vandkraftsystemer kræver en pålidelig kilde til vand. Det kan være floder, søer eller reservoirer, hvor vandet kan opbevares og styres.
 2. Styring af vandflow: Vandet dirigeres gennem rør eller kanaler mod turbiner. Det styrer og regulerer vandets bevægelse for at optimere energiproduktionen.

 3. Turbinens rotation: Vandstrømmen får turbinerne til at rotere. Turbinerne er knyttet til elektriske generatorer, hvilket oversætter den mekaniske energi fra turbinens rotation til elektrisk energi.
 4. Elektricitetsproduktion: Den generede elektricitet sendes gennem ledninger og distribueres til forbrugere og det elektriske netværk.

Vandkraftværker i Danmark

Kender du Tangeværket?

Ud af de 8 små vandkraftværker i Danmark er Tangeværket det største vandkraftværk. Det leverer hver dag strøm, som ikke forurener med CO2. Gennem årtier er der blevet opført over 150 vandkraftværker langs Gudenåen. Desværre er langt de fleste forvundet.

Læs også: Grøn strøm - Din vej til bæredygtig energi


For jo større højdeforskel mellem det opdæmmede vand og turbinerne, jo mere strøm kan vandkraftværker producere.

Derfor udgør vandkraft en lille del af energiforsyningen i det flade Danmark - I modsætning til vores nabolande i Norge og Sverige. Her spiller vandkraft en væsentlig større rolle.

Og det nyder vi godt af, når vi ikke får tilstrækkeligt el fra vores vindmøller og solceller.

Fordele og ulemper ved vandkraft

Fordele

 • Ren energi: Vandkraft producerer elektricitet uden at udlede luftforurenende stoffer eller drivhusgasser, hvilket gør den til en ren og miljøvenlig energikilde.
 • Vedvarende ressource: Vand er en vedvarende ressource, og derfor er vandkraft en konstant tilgængelig energikilde uden udsigt til udtømning.
 • Stabil produktion: Vandkraft leverer stabil og forudsigelig elektricitet, hvilket hjælper med at stabilisere elnettet og reducere behovet for bakupkapacitet fra mindre forudsigelige energikilder.
 • Regulering af vandløb: Vandkraftanlæg kan bidrage til at regulere vandløb og mindske risikoen for oversvømmelser.
 • Fleksibilitet og lagring: Nogle former for vandenergi muliggør lagring af overskudsenergi, hvilket bidrager til at imødekomme efterspørgslen.
 • Lokalforankret: Mindre vandkræftværker kan implementeres lokalt, hvilket reducerer behovet for en lang transport af strømmen.

Læs også: Grøn energi: Hvad betyder det?

Ulemper

 • Miljøpåvirkning: Opførelsen af store dæmningsprojekter kan have store miljømæssige konsekvenser, såsom tab af levesteder, påvirkning af vandmiljø og ændringer af økosystemer.
 • Geografisk begrænsning: Vandkraft er afhængig af specifikke geografiske forhold, fordi ikke alle områder er velegnede til det.
 • Dyre projekter: Det kan koste dyrt at opføre store dæmningsprojekter og vandkraftinfrastruktur.
 • Afhængig af nedbør: Vandkraft er i høj grad afhængig af regn. Perioder med lav nedbør kan påvirke energiproduktionen negativt.

Vil du støtte den grønne omstilling og produktionen af vedvarende energi?
Så vælg grøn strøm fra b.energy.

Arkiv

Frisk på mere?

Udforsk hele mit store arkiv med tidligere blogindlæg.